Nettsted utvikling og drift: EDMedia
Vektertjenester
Vi har aktiv vektertjeneste hele døgnet, og ved alarm rykker våre vektere rett ut til boligen.

bilde bil2Alarmen blir tilknyttet 24 timers vaktsentral som besørger døgnberedskap fra våre vektere. Vi har aktiv vektertjeneste hele døgnet, og ved alarm rykker våre vektere rett ut til boligen.

Blir alarmen utløst ringer vaktselskapet alltid først, men ved uavklart alarm rykker utrykningspersonell umiddelbart ut til boligen og foretar både en utvendig og innvendig kontroll hvis kunden har levert nøkkel.

Bolligen blir grundig kontrollert og rapport blir lagt igjen etter innvendig kontroll.

Ordensvakter
Vi kan stille med et stort antall godkjente ordensvakter på faste og timebaserte oppdrag.
Arrangementsikkerhet
Vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events.
Vektertjenester
Stasjonærvakthold, kontrolltjenester og områdekontroll for offentlig og privat næringsliv.
Ledsagertjenester
Vi tilbyr ledsagertjenester til privat, næringsliv og offentlig sektor.