Protect Vakthold & Sikkerhet
Vakthold
Protect Vakthold & Sikkerhet
Arrangementsikkerhet
Protect Vakthold & Sikkerhet
Vektertjenester

Velkommen til Protect Vakthold & Sikkerhet

Protect Vakthold & Sikkerhet AS er et offentlig godkjent vaktselskap med hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal som tilbyr høyt motiverte ordensvakter og vektere til konkurransedyktige betingelser for festival,- konsert-, og utelivsbransjen!

Vi har spesialisert oss på større arrangementer som konserter og festivaler, i tillegg til ordinær tjeneste som ordensvakter ved ditt utested. Vi setter sikkerheten til våre samarbeidspartnere i fokus og ønsker alltid å tenke helhetlig. Vi har høyt motiverte medarbeidere som gjennom kontinuerlig etterutdanning setter langsiktig lønnsomhet, service og sikkerhet for deg og dine gjester i fokus.

Vår målsetting er at vi og våre samarbeidspartnere skal kunne drive økonomisk lønnsomt på lang sikt.

Protect Vakthold & Sikkerhet AS
Postboks 823
1670 Kråkerøy
+47 922 68 669
post@ordensvakter.com

20160511 bil hvit bakgrunn 1

Protect Vakthold & Sikkerhet A/S er et offentlig godkjent vaktselskap som leverer vektertjenester, ordensvakter og evensikkerhet.

Ordensvakter
Vi kan stille med et stort antall godkjente ordensvakter på faste og timebaserte oppdrag.
Arrangementsikkerhet
Vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events.
Vektertjenester
Stasjonærvakthold, kontrolltjenester og områdekontroll for offentlig og privat næringsliv.
Ledsagertjenester
Vi tilbyr ledsagertjenester til privat, næringsliv og offentlig sektor.